Tải xuống apk mod cho Android

Tài chính

Download Liberty mod apk v2.8.1 for Android

Tên Liberty
Loại Tài chính
KÍCH THƯỚC 29.0MB
thời gian tải xuống 6437
Nhà xuất bản Liberty Bank
ghi bàn 6.0
Ngày xuất bản 24/11/2022
Liên kết tải xuống Загрузить Mod Apk
Google play Liberty Google Play

mod menu:

Liberty

Liberty Trình bày trò chơi :

მობაილ ბანკი გაძლევთ საშუალებას ბანკში მიუსვლელად, თქვენი სმარტფონის გამოყენებით მიიღოთ სრული საბანკო მომსახურება.
მობაილ ბანკში თქვენ შეძლებთ:
• გამოიყენოთ მარტივი ავტორიზაციის მეთოდი – პინ კოდით ან თითის ანაბეჭდით ავტორიზაცია
• მართოთ საკუთარი ანგარიშები, სესხები და ანაბრები
• გადარიცხოთ თანხა საკუთარ ანგარიშებს შორის, სხვა ნებისმიერ ქართულ ბანკში
• გადაიხადოთ კომუნალური და სხვა ტიპის გადასახადები. დაამატეთ ხშირად მოხმარებადი გადასახადები შაბლონებად და ერთი კლიკით დაფაროთ ყველა ვალდებულება
• განახორციელოთ საბიუჯეტო გადარიცხვები
• მიიღოთ და გაგზავნოთ ადგილობრივი და საერთაშორისო ფულადი გზავნილები
• შეავსოთ მობილურის სასაუბრო დრო
• დააკონვერტიროთ თანხა უცხოურ ვალუტაში
• მოძებნოთ ლიბერთი ბანკის ბანკომატები, სწრაფი ჩარიცხვის აპარატები, ფილიალები და თქვენთან ახლოს მდებარე სხვა სერვის ცენტრები
• ისარგებლოთ დამატებითი საბანკო ოპერაციებით

All new Mobile Banking App lets you get full banking experience straight from your smartphone, without stepping a foot in a bank.
By downloading new mobile banking, you will be able to:

• Use hassle-free authorization – log in using either a 5-digit pincode or by using your fingerprint authentication.
• Manage all your accounts, deposits and loans.
• Transfer money between your accounts or to any bank domestically.
• Consolidate and add as templates all your frequently / reoccurring used utility or other types of payment and pay all of them with a single click.
• Make treasury transfers.
• Send and receive domestic or international money transfers.
• Top up any mobile phone, yours or someone else’s.
• Exchange funds between various currencies on your accounts.
• Locate any branch, ATM or self-service terminal on a map, based on your proximity to them.
• Additional banking services.

Liberty Ảnh chụp trò chơi :

Liberty Ảnh chụp màn hình trò chơi

Liberty Ảnh chụp màn hình trò chơi

Liberty Ảnh chụp màn hình trò chơi

Liberty Ảnh chụp màn hình trò chơi

Liberty Ảnh chụp màn hình trò chơi

Liberty (29.0MB)

Trả lời