Tải xuống apk mod cho Android

Bình thường

Download Ice Scream 6 mod apk v1.0.1 for Android

Tên Ice Scream 6
Loại Bình thường
KÍCH THƯỚC 350.2MB
thời gian tải xuống 6932
Nhà xuất bản 海王星工作室
ghi bàn 6.0
Ngày xuất bản 24/08/2022
Liên kết tải xuống Загрузить Mod Apk
Google play Ice Scream 6 Google Play

mod menu:

Ice Scream 6 mod trong tương lai

Ice Scream 6 Trình bày trò chơi :

在上一章中,J 与麦克合作,在帮他逃离了引擎室后,两人在调度室会合。但是,还有 2 个朋友等待营救,而且他们好像已经找到了其中一个。这一次他们要在工厂的厨房里展开冒险。
在这部新作中,你将扮演在工厂中失踪的查理,并在 J 的帮助下,面对工厂里等待着他的各种危险。你可以切换角色,在必要时切换回 J 的视角继续冒险。在本章节中探索工厂的新区域,遭遇掌管厨房的全新超级机器人,并与迷你罗德和冰激凌大师展开较量,让朋友们重新团聚!
部分特色:
★ 角色切换系统:在扮演 J 和查理之间进行切换,用不同角色探索不同区域。
★ 新的敌人:直面本章中新的超级机器人。另外,迷你罗德会守卫冰淇淋工厂,阻止你逃跑,如果他们看到你,就会向罗德发出警告。从他们身旁闪避逃脱,展示你的高超技巧。
★ 趣味谜题:破解设计精妙的谜题,与你的朋友们重聚。
★ 小游戏:完成小游戏,破解本章中最精彩的谜题。
★ 原创配乐:沉浸在《Ice Scream》世界独具一格的音乐节奏与精心打造的配音之中。
★ 提示系统:如果你卡关了,系统为你提供了一个选项丰富、深入详尽的提示窗口,帮助你根据自己的游戏风格破解谜题。
★ 多种难度:按照自己的节奏游玩,在幽灵模式下尽情探索,或是在不同难度下对抗罗德与他的助手,考验你的真本事。
★ 一款惊悚又有趣的游戏,适合所有玩家!
如果你追求心跳加速又充满奇趣的体验,还等什么,快来游玩 《Ice Scream 6 Friends: Charlie》 吧!保证惊喜连连。
为了获得最佳游戏体验,建议使用耳机。
欢迎在评论中分享你的看法!

Ice Scream 6 Ảnh chụp trò chơi :

Ice Scream 6(mod trong tương lai) screenshot image 1

Ice Scream 6(mod trong tương lai) screenshot image 2

Ice Scream 6(mod trong tương lai) screenshot image 3

Ice Scream 6(mod trong tương lai) screenshot image 4

Ice Scream 6 (350.2MB)

Trả lời