Tải xuống apk mod cho Android

Nhập vai

Download BVN火戰改[奧義版]6.0 mod apk vplatformBuildVersionName= for Android

Tên BVN火战改[奥义版]6.0
Loại Nhập vai
KÍCH THƯỚC 649.4MB
thời gian tải xuống 3223
Nhà xuất bản 海王星工作室
ghi bàn 6.0
Ngày xuất bản 24/08/2022
Liên kết tải xuống Загрузить Mod Apk
Google play BVN火战改[奥义版]6.0 Google Play

mod menu:

BVN火战改[奥义版]6.0 mod mới

BVN火战改[奥义版]6.0 Trình bày trò chơi :

《死神vs火影》是一款横版2D格斗、总点击量超过100万次人次的知名游戏!《死神vs火影》有着丰富多样的人物池,容易上手的界面设计,如臂使指的技能操作,呼之即来的辅助角色,更加真实的耐力系统,变化多端的幽步连招,不断优化平衡的角色属性,持续更新的新角色,还有新增的buff机制,给玩家以优秀的游戏体验!
瞬杀:瞬身与必杀组合运用的技巧,以瞬身状态发出大招往往能确保命中率。
迫防:通过强力的或多次攻击的方式迫使对手防御的技巧。
不意打:无明显目的的连续攻击压制与起手或者集气移动,如虚护kj压制起手,归刃kj压制起手,小乌kj压制起手、咒佐sj压制起手,茶渡sj集气移动,鸣人wu ku集气移动。能够安全压制起手或集气的技能可以用于不意打。
滑步:即将跳跃登上台阶时按住j,之后发动突进技不受因掉落台阶而中断的影响。
预判/先读:在对手做出行动之前预先判断出对手下一步的行动,高手的心战能力通常较强,可以把握战斗的主动权。
瞬时反应:通过对手的技能的前摇判断出对手即将进行的行动,一种近似存在于理论中的能力,电脑用的出神入化。
反应:通过对手当前行为作出相应行为的行动,一个高手必须具备良好的反应能力。

BVN火战改[奥义版]6.0 Ảnh chụp trò chơi :

BVN火战改[奥义版]6.0(mod mới) screenshot image 1

BVN火战改[奥义版]6.0(mod mới) screenshot image 2

BVN火战改[奥义版]6.0(mod mới) screenshot image 3

BVN火战改[奥义版]6.0(mod mới) screenshot image 4

BVN火战改[奥义版]6.0 (649.4MB)

Trả lời