Tải xuống apk mod cho Android

Nuôi dạy con cái

Download 超級瘋狂小牙醫 mod apk v2.3 for Android

Tên 超级疯狂小牙医
Loại Nuôi dạy con cái
KÍCH THƯỚC 172.3MB
thời gian tải xuống 6925
Nhà xuất bản 广州星望互动科技有限公司
ghi bàn 6.0
Ngày xuất bản 09/10/2022
Liên kết tải xuống Загрузить Mod Apk
Google play 超级疯狂小牙医 Google Play

mod menu:

超级疯狂小牙医

超级疯狂小牙医 Trình bày trò chơi :

开办自己的医院帮助更多的病人,使他们变得更加健康,感觉更好! 现在,您的候诊室里坐满了需要治疗的病人,他们需要*好的医生帮助他们治病。穿上您的白外套,开始您的救援工作!了解如何使用激光机和X光机,运用专业的医疗设备,给病人来一个轻松的体检,做一个有趣的视力测试等等。由于您专业的能力,出众的外表,您会成为每个人都在谈论的超级明星医生。 医疗特点 1.选择一个需要治疗的病人 2.用现实生活中的医疗器械治疗病人 3.使用有趣的工具 – 钳,镊子,激光,显微镜… 4.去除会让人们生病的细菌 5.点击并消灭任何威胁病人健康的事物

超级疯狂小牙医 Ảnh chụp trò chơi :

超级疯狂小牙医 Ảnh chụp màn hình trò chơi

超级疯狂小牙医 Ảnh chụp màn hình trò chơi

超级疯狂小牙医 Ảnh chụp màn hình trò chơi

超级疯狂小牙医 Ảnh chụp màn hình trò chơi

超级疯狂小牙医 (172.3MB)

Trả lời