Tải xuống apk mod cho Android

Mô phỏng

Download 羅德裡 mod apk v1.0.0 for Android

Tên 罗德里
Loại Mô phỏng
KÍCH THƯỚC 32.0MB
thời gian tải xuống 3089
Nhà xuất bản AMFIG
ghi bàn 6.0
Ngày xuất bản 03/01/2023
Liên kết tải xuống Загрузить Mod Apk
Google play 罗德里 Google Play

mod menu:

罗德里 Rhodri, một game RTS theo phong cách pixel, đã có sẵn để dùng thử vào ngày 30 tháng 12, mời bạn tải xuống và chơi.

罗德里 Trình bày trò chơi :

罗德里是一款2d像素中世纪战争类的类骑砍游戏, 目前只开放战役模式, 沙盒模式还在开发中

罗德里 Ảnh chụp trò chơi :

罗德里(BETA) screenshot image 1 Ảnh chụp màn hình trò chơi

罗德里(BETA) screenshot image 2 Ảnh chụp màn hình trò chơi

罗德里(BETA) screenshot image 3 Ảnh chụp màn hình trò chơi

罗德里(BETA) screenshot image 4 Ảnh chụp màn hình trò chơi

罗德里(BETA) screenshot image 5 Ảnh chụp màn hình trò chơi

罗德里 (32.0MB)

Trả lời