Tải xuống apk mod cho Android

Bình thường

Download 火戰[六道斑&綱手] mod apk v1.8.0 for Android

Tên 火战[六道斑&纲手]
Loại Bình thường
KÍCH THƯỚC 87.1MB
thời gian tải xuống 6269
Nhà xuất bản 小强工作室
ghi bàn 6.0
Ngày xuất bản 26/08/2022
Liên kết tải xuống Загрузить Mod Apk
Google play 火战[六道斑&纲手] Google Play

mod menu:

火战[六道斑&纲手] Mod mới

火战[六道斑&纲手] Trình bày trò chơi :

《火影战记》是一款以火影为题材的横版动作游戏,游戏中我们的目的是击败敌人,拆掉敌方的3座建筑即可获得胜利,火影迷们不妨来试试看哦。游戏中可以使用的人物有U、佩恩、小南、鸣人、小樱等人气角色,每个角色都拥有各自的技能,忠实还原了每个人物的特色。

火战[六道斑&纲手] Ảnh chụp trò chơi :

火战[六道斑&纲手](Mod mới) screenshot image 1

火战[六道斑&纲手](Mod mới) screenshot image 2

火战[六道斑&纲手](Mod mới) screenshot image 3

火战[六道斑&纲手](Mod mới) screenshot image 4

火战[六道斑&纲手] (87.1MB)

Trả lời