Tải xuống apk mod cho Android

Xã hội

Download 海螺 mod apk v1.3.2 for Android

Tên 海螺
Loại Xã hội
KÍCH THƯỚC 105.4MB
thời gian tải xuống 7457
Nhà xuất bản Hailuo Technology Inc.
ghi bàn 6.0
Ngày xuất bản 26/11/2022
Liên kết tải xuống Загрузить Mod Apk
Google play 海螺 Google Play

mod menu:

海螺

海螺 Trình bày trò chơi :

Share things in the same city overseas. A social platform for all overseas Chinese to find friends in the same city! Here, whether you want to learn about overseas life first, or you want to meet like-minded friends, you can find your place here.

海螺 Ảnh chụp trò chơi :

海螺 Ảnh chụp màn hình trò chơi

海螺 Ảnh chụp màn hình trò chơi

海螺 Ảnh chụp màn hình trò chơi

海螺 Ảnh chụp màn hình trò chơi

海螺 (105.4MB)

Trả lời