Tải xuống apk mod cho Android

Mô phỏng

Download 植物大戰僵屍EMO版 mod apk v´¨H1.3 for Android

Tên 植物大战僵尸EMO版
Loại Mô phỏng
KÍCH THƯỚC 134.7MB
thời gian tải xuống 2499
Nhà xuất bản Pop
ghi bàn 6.0
Ngày xuất bản 30/08/2022
Liên kết tải xuống Загрузить Mod Apk
Google play 植物大战僵尸EMO版 Google Play

mod menu:

植物大战僵尸EMO版 Mod mới

植物大战僵尸EMO版 Trình bày trò chơi :

植物大战僵尸是Popcap公司推出的知名策略游戏。这群爱胡闹的僵尸们要在《植物大战僵尸》里跟你闹翻天,你要在僵尸们入侵你家之前,用家里的植物将他们一一击退。游戏在原有的剧情内容之外,还增加了新的游戏模式。

植物大战僵尸EMO版 Ảnh chụp trò chơi :

植物大战僵尸EMO版(Mod mới) screenshot image 1

植物大战僵尸EMO版(Mod mới) screenshot image 2

植物大战僵尸EMO版(Mod mới) screenshot image 3

植物大战僵尸EMO版(Mod mới) screenshot image 4

植物大战僵尸EMO版 (134.7MB)

Trả lời